AWT IMAGE

به حول و قوه الهی دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت نکوداشت دکتر خسرو باقری با حضور دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ریاست، معاونان و مدیران محترم دانشگاه، محققان و صاحب نظران در حوزه های تعلیم و تربیت روانشناسی علم و فلسفه، فلسفه علم و معرفت شناسی سه شنبه 26/11/95 در تالار هفده شهریور دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

ابتدا دکتر محمدنقی فراهانی دبیر علمی همایش با خیرمقدم به جمع حاضرگزارشی از روند فعالیت های چند ماه گذشته همایش به شرح ذیل ارائه نمود:

«پس از بررسی پروفایل های محققان و صاحب نظران در حوزه های علم و فلسفه، فلسفه علم و معرفت شناسی و حوزه­های مختلف، استاد ارجمند و نظریه پرداز دکتر خسرو باقری را به عنوان چهره دوم همایش جامعه و تعلیم و تربیت برگزیده­ شد.

کمیته علمی همایش با حضور دکتر باقری به دسته بندی آثار و نظریه های ارایه شده در مجامع علمی بخصوص در کرسی های نظریه پردازی، نقد و بررسی شورای انقلاب فرهنگی پرداخت ودر نهایت آنها را در پنج مقوله دسته بندی کرد:

1- نظریه علم دینی، 2- فلسفه روان شناسی، 3- فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران،4- فلسفه برای کودکان، 5- فلسفه تعلیم و تربیت

به این ترتیب سه میزگرد در این زمینه طراحی شد میزگرد اول نظریه علم دینی با تاکید بر فلسفه روانشناسی- میزگرد دوم فلسفه تعلیم و تربیت با تاکید بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران- میزگرد سوم فلسفه تعلیم و تربیت با تاکید بر فلسفه برای کودکان.

دکتر خسرو باقری استاد دانشگاه تهران با اشاره به حرکت شتابان دانش در دنیا و وارد کردن اندیشه ها از راه ترجمه برای جبران عقب ماندگی از یک سو، گسترش بسیار وسیع دانشگاه در دهه های اخیر و رشد افقی بسیار عظمی آن از سوی دیگر، عوارض سطحی و صوری شدنِ پژوهش­ها را دربر داشته است. برای جبران عقب ماندگی و پوچ ناشی از گسترده شدن لازم است دو گام مهم برداشته شود. گام اول: به روز رسانی اندیشه ها با شرکت در همایش های بین المللی، ترجمه. گام دوم: علاوه بر شناسایی نظریه های جدید، به لحاظ تئوریک گام برداریم و با تکیه بر سرمایه فرهنگ و سابقه غنی علمی، نظریه و ایده ابداع کنیم. که با 3 مانع مواجه هستیم: 1.تفکری است که در دانشگاه­ها ست (علم علم است و عینیت دارد چه نیازی به زمینه فرهنگی دارد؟) 2. فهم نااستوار از دین و فهم ناقص از علم است. 3.بحث علم و دین  یک پروژه سیاسی – اجتماعی نیست  بلکه یک عنصر فرهنگی در نظر گرفته شود. دانست.

دکتر محمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه ضمن خیر مقدم به جمع حاضر و تبریک به دکتر خسرو باقری اظهار داشت: دانشگاه خوارزمی اصولاً فعالیتش با تعلیم و تربیت شروع شد و بحث تعلیم و تربیت بحث مهمی است زیرا با انسان سر و کار دارد و انسان سرمایه جامعه و عامل توسعه یافتگی هر جامعه است و جامعه ای که انسان توسعه یافته داشته باشد جامعه توسعه یافته است و این توسعه یافتگی براساس تعلیم و تربیت است.

رئیس دانشگاه با اشاره به اولین همایش جامعه و تعلیم و تربیت که دو سال پیش با نقد نظر و اندیشه های مرحوم استاد علی شریعتمداری در دانشگاه خوارزمی برگزار شده بود افزود: ما امروز شاهد بزرگداشت یکی دیگر از اساتید برجسته این رشته دکتر خسرو باقری هستیم از ویژگی های استاد باقری این است که توانسته موضوع تعلیم و تربیت را با روش جدید و نیاز روز بررسی کرده و در تئوری های خود و تربیت دانشجو که دو وظیفه و رسالت اصلی هر موسسه علمی است پیاده کند.

دکتر سید ضیاء هاشمی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری این همایش تقدیر و تشکر کرد و گفت: باعث خرسندی است که در دانشگاه خوارزمی و در بین پیشگامان تعلیم و تربیت حضور دارم. وقتی آثار بزرگان نقد می شود، گویی منظری جدید و ابزاری برای نگاه مجدد برای آثار او در اختیار خود شخص قرار می گیرد و این اقدام شایسته و سنت حسنه ای است که در دانشگاه خوارزمی صورت گرفته است و امیدواریم تداوم پیدا کند. موضوع این همایش مختص به یک علم نیست و حوزه های علوم تربیتی، جامعه شناسی و فلسفه را در بر می گیرد. اگر قرار باشد نقد آثار یک دانشمند صورت گیرد، ناقدان باید ویژگی هایی داشته باشند هم از حیث محتوایی و هم از حیث روشی و این کار را سخت می کند. ناقد منصف عالم، یعنی کسی که هم علم به محتوای یک اثر دارد و هم با روش نقد آشناست و انصاف و روش علمی دارد. اخلاق حرفه ای را در آثار باید رعایت کند و این نقد و نقادی به توسعه ی جریان علم کمک می کند و ما به گفتگوهای انتقادانه و ترویج نقد سازنده در جامعه نیاز داریم، هنوز نقد به عنوان یک جریان علمی و فکری در جامعه ما جا نیفتاده است و تا جایی که نقد را به معنای انتقاد و انتقاد را به معنای اعتراض می دانیم. این کار دشواری نیست ولی بعید است که اعتراض معادل خوبی برای انتقاد باشد. نقادی به معنای سنجش دقیق ابعاد مثبت و منفی یک پدیده است و نقادی مستلزم داشتن علم،دانش،انصاف و دغدغه­ مندی است.